Vá màng trinh

Địa chỉ vá màng trinh Uy Tín tại tp HCM

Màng trinh về mặt sinh học không có nhiều tác dụng nhưng về góc độ xã hội đây lại được coi là tiêu chuẩn đạo đức của người phụ nữ. Đối với những quốc gia mang nặng tư tưởng phong kiến như ở Việt Nam sự trinh tiết của người phụ nữ luôn được coiMore ...